Sportsko rekreacijski centar Mlaka

src mlakaSportsko-rekreacijski centar Mlaka nalazi se na Mlaci, a objekt je izgrađen 1971. SRC Mlaka je sa središtem grada povezan autobusnim linijama br. 1, 1a i 2. Osnovna namjena je za kuglanje, tenis i karate. Uz to SRC Mlaka se povremeno koristi i za rekreaciju. Glavni dio objekta čine kuglana, mala dvorana za karate, tenis igralište, a pomoćni prostorni su svlačionice, uredske prostorije i kotlovnica. U sklopu Centra se nalazi i interni ugostiteljski objekt. Gledalište ima 150 sjedećih mjesta. 

 

Adresa: Podpinjol 1
Telefon: +385 51 213 937;  +385 51 213 937
Fax: +385 51 212 868
Kontakt osoba: Drago Juriši