Rijeka Connect

rijeka-connectRijeka Connect je turistička aplikacija za pametne telefone bazirane na iOS i Android platformama. Korištenjem aplikacije korisnicima se omogućuje povijesni prikaz kulturnih znamenitosti grada Rijeke pomoću proširene stvarnosti (eng. Augmented Reality).

Sadržaj aplikacije je, uz hrvatski jezik, prilagođen na 3 strana jezika; engleski, talijanski i njemački.

 

 

rijekaconnect1  rijekaconnect2

Download Rijeka Connect – Google Play

Download Rijeka Connect –  iTunes