Centar Zamet

centar zametCentar Zamet je suvremeni javni kompleks u kojem se uz dvoranu nalaze knjižnica, ured Mjesnog odbora, brojni komercijalni sadržaji, javni trg i javna garaža. Dvorana se sastoji od 6.794,26 m² – teleskopske tribine 2.312 sjedećih mjesta, + 23 sjedeća mjesta za osobe sa poteškoćama u kretanju. Još se sastoji od: garaža (6.625,19 m²), javni trg (4.283,49 m²), ogranak gradske knjižnice (355,95 m²), MO Zamet s dvoranom 90 sjedećih mjesta (366,62 m²), komercijalni prostor – trgovina, banka, ugostiteljstvo (1.485,79 m²).

Centar nudi raznolike prostore koji mogu poslužiti za organizaciju najzahtjevnijih sportskih dvoranskih takmičenja, koncerata, kongresa, javnih predavanja i raznolikih kulturnih programa. Možemo reći da novi prostor pruža nove mogućnosti za sve građane, a posebno sportaše, djecu, mlade i rekreativce, ali i poslovne subjekte.

Kompleks je sa središtem grada povezan autobusnim linijama br. 2 i 2a, a sa središtem grada i Gornjim Zametom linijom 3a.